ĐIỀU HÒA Multi BÁN CHẠY

A2UQ18GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 18.000BTU

A2UQ18GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 18.000BTU

14.250.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

A3UQ24GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 24.000BTU

A3UQ24GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 24.000BTU

16.425.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

A3UQ30GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 30.000BTU

A3UQ30GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 30.000BTU

18.675.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

A4UQ36GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 36.000BTU

A4UQ36GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 36.000BTU

23.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

A5UQ48GFA0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 48.000BTU

A5UQ48GFA0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 48.000BTU

34.575.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AMNQ09GSJA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều treo tường 9.000BTU
AMNQ12GSJA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều treo tường 12.000BTU
AMNQ18GSKA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều treo tường 18.000BTU
AMNQ24GSKA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều treo tường 24.000BTU
AMNQ09GL1A0 Cục lạnh multi LG 1 chiều nối ống gió 9.000BTU
AMNQ12GL2A0 Cục lạnh multi LG 1 chiều nối ống gió 12.000BTU
AMNQ18GL2A0 Cục lạnh multi LG 1 chiều nối ống gió 18.000BTU
AMNQ24GL3A0 Cục lạnh multi LG 1 chiều nối ống gió 24.000BTU
AMNC09GTUA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều âm trần cassette 9.000BTU
AMNC12GTUA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều âm trần cassette 12.000BTU
AMNC18GTTA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều âm trần cassette 18.000BTU
AMNC24GTTA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều âm trần cassette 24.000BTU
A3UW18GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 18.000BTU

A3UW18GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 18.000BTU

18.550.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

A4UW24GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 24.000BTU

A4UW24GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 24.000BTU

25.950.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

A5UW30GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 30.000BTU

A5UW30GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 30.000BTU

29.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

A5UW40GFA0 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 40.000BTU

A5UW40GFA0 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 40.000BTU

38.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AMNW09GSJB0 Cục lạnh multi LG 2 chiều treo tường 9.000BTU
AMNW12GSJB0 Cục lạnh multi LG 2 chiều treo tường 12.000BTU
AMNW15GSJB0 Cục lạnh multi LG 2 chiều treo tường 15.000BTU
AMNW18GSKB0 Cục lạnh multi LG 2 chiều treo tường 18.000BTU
AMNW24GSKB0 Cục lạnh multi LG 2 chiều treo tường 24.000BTU
AMNW09GL1A2 Cục lạnh multi LG 2 chiều nối ống gió 9.000BTU
AMNW12GL2A2 Cục lạnh multi LG 2 chiều nối ống gió 12.000BTU
AMNW18GL2A2 Cục lạnh multi LG 2 chiều nối ống gió 18.000BTU
AMNW24GL3A2 Cục lạnh multi LG 2 chiều nối ống gió 24.000BTU
AMNW09GTUA0 Cục lạnh multi LG 2 chiều âm trần 1 cửa thổi 9.000BTU
AMNW12GTUA0 Cục lạnh multi LG 2 chiều âm trần 1 cửa thổi 12.000BTU
AMNW18GTTA0 Cục lạnh multi LG 2 chiều âm trần 1 cửa thổi 18.000BTU
Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng