Điều hòa tủ Cây Daikin

.

Truy cập nhanh điều hòa âm trần và tủ cây

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều

FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 28.000BTU
FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 28.000BTU
FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 36.000BTU điện 1 pha
FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 36.000BTU điện 3 pha
FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 42.000BTU điện 3 pha
FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU điện 3 pha
FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 55.000BTU điện 3 pha

Điều hòa tủ cây Daikin 1 chiều inverter

FVQ71CVEB/RZR71MVMV Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều inverter 24.000 BTU
FVQ100CVEB/RZR100MVM Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều inverter 34.000 BTU
FVQ100CVEB/RZR100MYM Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều inverter điện 3 pha 34.000 BTU
FVQ125CVEB/RZR125MVM Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều inverter điện 1 pha 42.000 BTU
FVQ125CVEB/RZR125MYM Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều inverter điện 3 pha 42.000 BTU
FVQ140CVEB/RZR140MVM Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều inverter điện 1 pha 48.000 BTU
FVQ140CVEB/RZR140MYM Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều inverter điện 3 pha 48.000 BTU

Điều hòa tủ Cây Daikin 2 chiều inverter

FVQ71CVEB/RZQ71LV1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều inverter 24.000 BTU
FVQ100CVEB/RZQ100LV1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều inverter 34.000 BTU
FVQ100CVEB/RZQ100HAY4A Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều inverter điện 3 pha 34.000 BTU
FVQ125CVEB/RZQ125LV1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều inverter 42.000 BTU
FVQ125CVEB/RZQ125HAY4A Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều inverter 42.000 BTU
FVQ140CVEB/RZQ140LV1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều inverter 48.000 BTU
FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều inverter điện 3 pha 48.000 BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều

FVQ71CVEB/RQ71MV1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 24.000BTU
FVQ100CVEB/RQ100MV1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 34.000BTU
FVQ100CVEB/RQ100MY1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 34.000BTU
FVQ125CVEB/RQ125MY1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 42.000BTU điện 3 pha
FVQ140CVEB/RQ140MY1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 48.000BTU điện 3 pha
FVQN71AXV19/RQ71CGXV19 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 28.000BTU
FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều  40.000BTU điện 3 pha
FVQN125AXV1/RQ125DGXY1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU điện 3 pha
FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 55.000BTU điện 3 pha

Từ khóa: Điều hòa tủ đứng Daikin, Đại lý điều hòa tủ cây Daikin nhập khẩu Thái Lan, Máy lạnh Cây daikin

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng