Điều hòa âm trần ống gió Midea

.

Truy cập nhanh điều hòa âm trần và tủ cây

Điều hòa âm trần ống gió Midea 2 chiều

MTB-12HRN1 Midea âm trần ống gió 12000 BTU 2 chiều
MTB-12HRN1 Midea âm trần ống gió 12000 BTU 2 chiều

....

14.000.000 VND 15.500.000 Gồm VAT

MTB-18HRN1 Midea âm trần ống gió 18000 BTU 2 chiều
MTB-18HRN1 Midea âm trần ống gió 18000 BTU 2 chiều

....

15.400.000 VND 16.900.000 Gồm VAT

MTB-28HRN1 Midea âm trần ống gió 28000 BTU 2 chiều
MTB-28HRN1 Midea âm trần ống gió 28000 BTU 2 chiều

....

19.490.000 VND 20.990.000 Gồm VAT

MTB-36HRN1-Q Midea âm trần ống gió 36000 BTU 2 chiều
MTB-36HRN1-Q Midea âm trần ống gió 36000 BTU 2 chiều

....

24.490.000 VND 25.990.000 Gồm VAT

MTB-36HRN1-R Midea âm trần ống gió 36000 BTU 2 chiều
MTB-36HRN1-R Midea âm trần ống gió 36000 BTU 2 chiều

....

24.490.000 VND 25.990.000 Gồm VAT

MTB-50HRN1 Midea âm trần ống gió 50000 BTU 2 chiều
MTB-50HRN1 Midea âm trần ống gió 50000 BTU 2 chiều

....

30.490.000 VND 31.990.000 Gồm VAT

MTB-60HRN1 Midea âm trần ống gió 60000 BTU 2 chiều
MTB-60HRN1 Midea âm trần ống gió 60000 BTU 2 chiều

....

32.400.000 VND 33.900.000 Gồm VAT

Điều hòa âm trần ống gió Midea 1 chiều

MTB-12CRN1 Midea âm trần ống gió 12000 BTU 1 chiều
MTB-12CRN1 Midea âm trần ống gió 12000 BTU 1 chiều

....

13.000.000 VND 14.500.000 Gồm VAT

MTB-18CRN1 Midea âm trần ống gió 18000 BTU 1 chiều
MTB-18CRN1 Midea âm trần ống gió 18000 BTU 1 chiều

....

14.400.000 VND 15.900.000 Gồm VAT

MTB-28CRN1 Midea âm trần ống gió 28000 BTU 1 chiều
MTB-28CRN1 Midea âm trần ống gió 28000 BTU 1 chiều

....

18.490.000 VND 19.990.000 Gồm VAT

MTB-36CRN1-Q Midea âm trần ống gió 36000 BTU 1 chiều
MTB-36CRN1-Q Midea âm trần ống gió 36000 BTU 1 chiều

....

23.290.000 VND 24.790.000 Gồm VAT

MTB-36CRN1-R Midea âm trần ống gió 36000 BTU 1 chiều
MTB-36CRN1-R Midea âm trần ống gió 36000 BTU 1 chiều

....

23.290.000 VND 24.790.000 Gồm VAT

MTB-50CRN1 Midea âm trần ống gió 50000 BTU 1 chiều
MTB-50CRN1 Midea âm trần ống gió 50000 BTU 1 chiều

....

28.590.000 VND 30.090.000 Gồm VAT

MTB-60CRN1 Midea âm trần ống gió 60000 BTU 1 chiều
MTB-60CRN1 Midea âm trần ống gió 60000 BTU 1 chiều

....

30.790.000 VND 32.290.000 Gồm VAT

Từ khóa: Điều hòa âm trần ống gió Midea, Giấu trần midea, Hàng china chất lượng cao

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng