Điều hòa âm trần ống gió Daikin

.

Truy cập nhanh điều hòa âm trần và tủ cây

ĐIỀU HÒA DAIKIN ÂM TRẦN ỐNG GIÓ 2 CHIỀU GA R410 INVERTER

FBA71BVMA/RZA71BV2V Daikin âm trần ống gió 24000 BTU 2 chiều inverter ga R32
FBA100BVMA/RZA100BV2V Daikin âm trần ống gió 34000 BTU 2 chiều inverter ga R32
FBQ50EVE/RZQS50AV1 Daikin âm trần ống gió 18000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FBQ60EVE/RZQS60AV1 Daikin âm trần ống gió 21000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FBQ71EVE/RZQ71LV1 Daikin âm trần ống gió 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FBQ100EVE/RZQ100LV1 Daikin âm trần ống gió 34000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 1 pha
FBQ100EVE/RZQ100HAY4A Daikin âm trần ống gió 34000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 3 pha
FBQ125EVE/RZQ125LV1 Daikin âm trần ống gió 42000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 1 pha
FBQ125EVE/RZQ125HAY4A Daikin âm trần ống gió 42000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 3 pha
FBQ140EVE/RZQ140LV1 Daikin âm trần ống gió 48000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 1 pha
FBQ140EVE/RZQ140HAY4A Daikin âm trần ống gió 48000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 3 pha

ĐIỀU HÒA DAIKIN ÂM TRẦN ỐNG GIÓ 1 CHIỀU GA R32 INVERTER

FDF50BV1/RZF50CV2V Daikin âm trần ống gió 18000 BTU 1 chiều inverter ga R32 áp thấp
FDF60BV1/RZF60CV2V Daikin âm trần ống gió 21000 BTU 1 chiều inverter ga R32 áp thấp
FBA50BVMA/RZF50CV2V Daikin âm trần ống gió 18000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FBA60BVMA/RZF60CV2V Daikin âm trần ống gió 21000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FBA71BVMA/RZF71CV2V Daikin âm trần ống gió 24000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FBA71BVMA/RZF71CYM Daikin âm trần ống gió 24000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
FBA100BVMA/RZF100CVM Daikin âm trần ống gió 34000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha
FBA100BVMA/RZF100CYM Daikin âm trần ống gió 34000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
FBA125BVMA/RZF125CVM Daikin âm trần ống gió 42000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha
FBA125BVMA/RZF125CYM Daikin âm trần ống gió 42000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
FBA140BVMA/RZF140CVM Daikin âm trần ống gió 48000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha
FBA140BVMA/RZF140CYM Daikin âm trần ống gió 48000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

Điều hòa âm trần ống gió Daikin công nghiệp

FDR05NY1/RUR05NY1 giấu trần ống gió công nghiệp Daikin 50.000 BTU 1 chiều
FDR06NY1/RUR06NY1 giấu trần ống gió công nghiệp Daikin 60.000 BTU 1 chiều
FDR08NY1/RUR08NY1 giấu trần ống gió công nghiệp Daikin 80.000 BTU 1 chiều
FDR10NY1/RUR10NY1 giấu trần ống gió công nghiệp Daikin 100.000 BTU 1 chiều
FDR13NY1/RUR13NY1 giấu trần ống gió công nghiệp Daikin 120.000 BTU 1 chiều
FDR15NY1/RUR15NY1 giấu trần ống gió công nghiệp Daikin 160.000 BTU 1 chiều
FDR18NY1/RUR18NY1 giấu trần ống gió công nghiệp Daikin 180.000 BTU 1 chiều
FDR20NY1/RUR20NY1 giấu trần ống gió công nghiệp Daikin 200.000 BTU 1 chiều

ĐIỀU HÒA DAIKIN ÂM TRẦN ỐNG GIÓ 1 CHIỀU GA R410 THƯỜNG

FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V Daikin âm trần ống gió 9000 BTU 1 chiều ga R410A
FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V Daikin âm trần ống gió 12000 BTU 1 chiều ga R410A
FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V Daikin âm trần ống gió 18000 BTU 1 chiều ga R410A
FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V Daikin âm trần ống gió 21000 BTU 1 chiều ga R410A
FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V Daikin âm trần ống gió 24000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha
FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 Daikin âm trần ống gió 26000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 Daikin âm trần ống gió 26000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha
FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 Daikin âm trần ống gió 26000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 Daikin âm trần ống gió 30000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha'
FDMNQ30MV1/RNQ30MY1 Daikin âm trần ống gió 30000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 Daikin âm trần ống gió 36000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha
FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 Daikin âm trần ống gió 36000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 Daikin âm trần ống gió 42000 BTU 1 chiều ga R410A
FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 Daikin âm trần ống gió 48000 BTU 1 chiều ga R410A

ĐIỀU HÒA DAIKIN ÂM TRẦN ỐNG GIÓ 2 CHIỀU GA R410 THƯỜNG

FBQ71EVE/RQ71MV1 Daikin âm trần ống gió 24000 BTU 2 chiều thường ga R410A
FBQ100EVE/RQ100MV1 Daikin âm trần ống gió 34000 BTU 2 chiều thường ga R410A 1 pha
FBQ100EVE/RQ100MY1 Daikin âm trần ống gió 34000 BTU 2 chiều thường ga R410A 3 pha
FBQ125EVE/RQ125MY1 Daikin âm trần ống gió 42000 BTU 2 chiều thường ga R410A
FBQ140EVE/RQ140MY1 Daikin âm trần ống gió 48000 BTU 2 chiều thường ga R410A

ĐIỀU HÒA DAIKIN ÂM TRẦN ỐNG GIÓ 1 CHIỀU GA R410 INVERTER

FBQ50EVE/RZR50MVMV Daikin âm trần ống gió 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
FBQ60EVE/RZR60MVMV Daikin âm trần ống gió 21000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
FBQ71EVE/RZR71MVMV Daikin âm trần ống gió 24000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
FBQ100EVE/RZR100MVM Daikin âm trần ống gió 34000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha
FBQ100EVE/RZR100MYM Daikin âm trần ống gió 34000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha
FBQ125EVE/RZR125MVM Daikin âm trần ống gió 42000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha
FBQ125EVE/RZR125MYM Daikin âm trần ống gió 42000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha
FBQ140EVE/RZR140MVM Daikin âm trần ống gió 48000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha
FBQ140EVE/RZR140MYM Daikin âm trần ống gió 48000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha

Từ khóa: Điều hòa âm trần ống gió Daikin, Tổng đại lý giấu trần ống gió Daikin, Hàng Thái lan công nghệ nhật

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng