Điều hòa Panasonic

.

Truy cập nhanh điều hòa âm trần và tủ cây

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Sang trọng Z..VKH-8

CU/CS Z9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
CU/CS Z9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS Z12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
CU/CS Z12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS Z18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
CU/CS Z18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS Z24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
CU/CS Z24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

Điều hòa Panasonic 1 Chiều Inverter Sang trọng U VKH-8

CU/CS U9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
CU/CS U9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS U12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
CU/CS U12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS U18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
CU/CS U18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS U24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
CU/CS U24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

Panasonic 1 chiều cao cấp VUSKH

CU/CS-VU9SKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter dòng Sky
CU/CS-VU9SKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter dòng Sky

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS-VU12SKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter dòng Sky
CU/CS-VU18SKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter dòng Sky

Panasonic 2 chiều cao cấp VZ..VKH

CU/CS-VZ9TKH-8 Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter dòng Sky
CU/CS-VZ9TKH-8 Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter dòng Sky

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS-VZ12TKH-8 Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter dòng Sky

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter dòng XU UKH-8

CU/CS XU9UKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
CU/CS XU9UKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS XU12UKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
CU/CS XU12UKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS XU18UKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
CU/CS XU18UKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS XU24UKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
CU/CS XU24UKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

Panasonic 1 chiều inverter tiêu chuẩn PU..VKH-8

CU/CS PU9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter
CU/CS PU9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS PU12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter
CU/CS PU12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS PU18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter
CU/CS PU18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS PU24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter
CU/CS PU24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

Panasonic 1 chiều thường dòng N..VKH-8 Ga R32

CU/CS N9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều non-inverter
CU/CS N9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều non-inverter

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS N12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều non-inverter
CU/CS N12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều non-inverter

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS N18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều non-inverter
CU/CS N18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều non-inverter

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

CU/CS N24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều non-inverter
CU/CS N24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều non-inverter

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

Panasonic 2 chiều tiêu chuẩn dòng YZ..UKH-8

CU/CS-YZ9UKH-8 Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn
CU/CS-YZ12UKH-8 Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn
CU/CS-YZ18UKH-8 Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn

Từ khóa: Điều hòa Panasonic, Đại lý điều hòa Panasonic giá rẻ nhất Miền Bắc, Máy điều hòa Panasonic

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng