Điều hòa Casper

.

Truy cập nhanh điều hòa âm trần và tủ cây

Điều hòa Casper 2 chiều dòng cao cấp

LH-09TL22 Casper 9000 BTU 2 chiều
LH-09TL22 Casper 9000 BTU 2 chiều

....

5.850.000 VND Liên hệ Gồm VAT

LH-12TL22 Casper 12000 BTU 2 chiều
LH-12TL22 Casper 12000 BTU 2 chiều

....

7.050.000 VND Liên hệ Gồm VAT

LH-18TL22 Casper 18000 BTU 2 chiều
LH-18TL22 Casper 18000 BTU 2 chiều

....

10.650.000 VND Liên hệ Gồm VAT

LH-24TL22 Casper 24000 BTU 2 chiều
LH-24TL22 Casper 24000 BTU 2 chiều

....

14.000.000 VND Liên hệ Gồm VAT

Điều hòa Casper 1 chiều inverter

IC-09TL12 Casper 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
IC-09TL12 Casper 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

....

6.950.000 VND Liên hệ Gồm VAT

IC-12TL12 Casper 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
IC-12TL12 Casper 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

....

8.450.000 VND Liên hệ Gồm VAT

IC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
IC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

....

13.500.000 VND Liên hệ Gồm VAT

IC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
IC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

....

15.500.000 VND Liên hệ Gồm VAT

Điều hòa Casper 2 chiều inverter

IH-09TL22 Casper 9000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
IH-09TL22 Casper 9000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

....

7.450.000 VND Liên hệ Gồm VAT

IH-12TL22 Casper 12000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
IH-12TL22 Casper 12000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

....

8.850.000 VND Liên hệ Gồm VAT

IH-18TL22 Casper 18000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
IH-18TL22 Casper 18000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

....

13.900.000 VND Liên hệ Gồm VAT

IH-24TL22 Casper 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
IH-24TL22 Casper 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

....

15.900.000 VND Liên hệ Gồm VAT

Điều hòa Casper 1 chiều

EC-09TL22 Casper 9000 BTU 1 chiều
EC-09TL22 Casper 9000 BTU 1 chiều

....

4.650.000 VND Liên hệ Gồm VAT

EC-12TL22 Casper 12000 BTU 1 chiều
EC-12TL22 Casper 12000 BTU 1 chiều

....

6.150.000 VND Liên hệ Gồm VAT

EC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều
EC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều

....

9.650.000 VND Liên hệ Gồm VAT

EC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều
EC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều

....

13.400.000 VND Liên hệ Gồm VAT

Điều hòa Casper 2 chiều

EH-09TL11 Casper 9000 BTU 2 chiều
EH-09TL11 Casper 9000 BTU 2 chiều

....

5.750.000 VND Liên hệ Gồm VAT

EH-12TL11 Casper 12000 BTU 2 chiều
EH-12TL11 Casper 12000 BTU 2 chiều

....

6.950.000 VND Liên hệ Gồm VAT

EH-18TL11 Casper 18000 BTU 2 chiều
EH-18TL11 Casper 18000 BTU 2 chiều

....

10.500.000 VND Liên hệ Gồm VAT

EH-24TL11 Casper 24000 BTU 2 chiều
EH-24TL11 Casper 24000 BTU 2 chiều

....

13.900.000 VND Liên hệ Gồm VAT

Điều hòa Casper 1 chiều dòng cao cấp

LC-09TL22 Casper 9000 BTU 1 chiều
LC-09TL22 Casper 9000 BTU 1 chiều

....

4.850.000 VND Liên hệ Gồm VAT

LC-12TL22 Casper 12000 BTU 1 chiều
LC-12TL22 Casper 12000 BTU 1 chiều

....

6.990.000 VND Liên hệ Gồm VAT

LC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều
LC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều

....

9.350.000 VND Liên hệ Gồm VAT

LC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều
LC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều

....

13.000.000 VND Liên hệ Gồm VAT

Từ khóa: Điều hòa Casper, Tổng kho điều hòa Casper giá rẻ nhất Miền Bắc, Hàng Thái Lan

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng