Điều hòa Âm trần Daikin

.

Truy cập nhanh điều hòa âm trần và tủ cây

Điều hòa Âm trần cassette Daikin 1 chiều ga R410A

FCNQ13MV1/RNQ13MV1 Daikin cassette âm trần 12000 BTU 1 chiều ga R410A
FCNQ18MV1/RNQ18MV19 Daikin cassette âm trần 18000 BTU 1 chiều ga R410A
FCNQ21MV1/RNQ21MV19 Daikin cassette âm trần 21000 BTU 1 chiều ga R410A
FCNQ26MV1/RNQ26MV19 Daikin cassette âm trần 26000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha
FCNQ26MV1/RNQ26MY1 Daikin cassette âm trần 26000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FCNQ30MV1/RNQ30MV1 Daikin cassette âm trần 30000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha'
FCNQ30MV1/RNQ30MY1 Daikin cassette âm trần 30000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FCNQ36MV1/RNQ36MV1 Daikin cassette âm trần 36000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha
FCNQ36MV1/RNQ36MY1 Daikin cassette âm trần 36000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FCNQ42MV1/RNQ42MY1 Daikin cassette âm trần 42000 BTU 1 chiều ga R410A
FCNQ48MV1/RNQ48MY1 Daikin cassette âm trần 48000 BTU 1 chiều ga R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE DAIKIN 1 CHIỀU INVERTER GA R32

FFF50BV1/RZF50CV2V Daikin cassette âm trần 18000 BTU 1 chiều inverter ga R32 mini
FFF60BV1/RZF60CV2V Daikin cassette âm trần 21000 BTU 1 chiều inverter ga R32 mini
FCF50CVM/RZF50CV2V Daikin cassette âm trần 18000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FCF60CVM/RZF60CV2V Daikin cassette âm trần 21000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FCF71CVM/RZF71CV2V Daikin cassette âm trần 24000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FCF71CVM/RZF71CYM Daikin cassette âm trần 24000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
FCF100CVM/RZF100CVM Daikin cassette âm trần 34000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha
FCF100CVM/RZF100CYM Daikin cassette âm trần 34000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
FCF125CVM/RZF125CVM Daikin cassette âm trần 42000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha
FCF125CVM/RZF125CYM Daikin cassette âm trần 42000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
FCF140CVM/RZF140CVM Daikin cassette âm trần 48000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha
FCF140CVM/RZF140CYM Daikin cassette âm trần 48000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

Điều hòa Âm trần Daikin 2 chiều inverter ga R410A

FCF71CVM/RZA71BV2V Daikin cassette âm trần 24000 BTU 2 chiều inverter ga R32
FCF100CVM/RZA100BV2V Daikin cassette âm trần 34000 BTU 2 chiều inverter ga R32
FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 Daikin cassette âm trần 18000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 Daikin cassette âm trần 21000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 Daikin cassette âm trần 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 Daikin cassette âm trần 34000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 1 pha
FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A Daikin cassette âm trần 34000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 3 pha
FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 Daikin cassette âm trần 42000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 1 pha
FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A Daikin cassette âm trần 42000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 3 pha
FCQ140KAVEA/RZQ140LV1 Daikin cassette âm trần 48000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 1 pha
FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A Daikin cassette âm trần 48000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 3 pha

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE DAIKIN 1 CHIỀU INVERTER GA R410A

FCQ50KAVEA/RZR50MVMV Daikin cassette âm trần 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
FCQ60KAVEA/RZR60MVMV Daikin cassette âm trần 21000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
FCQ71KAVEA/RZR71MVMV Daikin cassette âm trần 24000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
FCQ100KAVEA/RZR100MVM Daikin cassette âm trần 34000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha
FCQ100KAVEA/RZR100MYM Daikin cassette âm trần 34000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha
FCQ125KAVEA/RZR125MVM Daikin cassette âm trần 42000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha
FCQ125KAVEA/RZR125MYM Daikin cassette âm trần 42000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha
FCQ140KAVEA/RZR140MVM Daikin cassette âm trần 48000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha
FCQ140KAVEA/RZR140MYM Daikin cassette âm trần 48000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE DAIKIN 2 CHIỀU THƯỜNG GA R410A

FCQ71KAVEA/RQ71MV1 Daikin cassette âm trần 24000 BTU 2 chiều thường ga R410A
FCQ100KAVEA/RQ100MV1 Daikin cassette âm trần 34000 BTU 2 chiều thường ga R410A 1 pha
FCQ100KAVEA/RQ100MY1 Daikin cassette âm trần 34000 BTU 2 chiều thường ga R410A 3 pha
FCQ125KAVEA/RQ125MY1 Daikin cassette âm trần 42000 BTU 2 chiều thường ga R410A
FCQ140KAVEA/RQ140MY1 Daikin cassette âm trần 48000 BTU 2 chiều thường ga R410A

Từ khóa: Điều hòa Âm trần Daikin, Điều hòa Cassete Daikin, Máy lạnh âm trần Daikin

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng