Điều hòa áp trần Daikin

.

Truy cập nhanh điều hòa âm trần và tủ cây

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inveter ga R32

FHA71BVMV/RZA71BV2V Daikin áp trần 24000 BTU 2 chiều inverter ga R32
FHA100BVMV/RZA100BV2V Daikin áp trần 34000 BTU 2 chiều inverter ga R32

Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inveter ga R32

FHA50BVMV/RZF50CV2V Daikin áp trần 18000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FHA60BVMV/RZF60CV2V Daikin áp trần 21000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FHA71BVMV/RZF71CV2V Daikin áp trần 24000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FHA71BVMV/RZF71CYM Daikin áp trần 24000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
FHA100BVMV/RZF100CVM Daikin áp trần 34000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha
FHA100BVMV/RZF100CYM Daikin áp trần 34000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
FHA125BVMA/RZF125CVM Daikin áp trần 42000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha
FHA125BVMA/RZF125CYM Daikin áp trần 42000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
FHA140BVMA/RZF140CVM Daikin áp trần 48000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha
FHA140BVMA/RZF140CYM Daikin áp trần 48000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều thường ga R410A

FHQ100DAVMA/RQ100MY1 Daikin áp trần 34000 BTU 2 chiều thường ga R410A 3 pha
FHQ125DAVMA/RQ125MY1 Daikin áp trần 42000 BTU 2 chiều thường ga R410A
FHQ140DAVMA/RQ140MY1 Daikin áp trần 48000 BTU 2 chiều thường ga R410A

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều thường ga R410A

FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V Daikin áp trần 12000 BTU 1 chiều ga R410A
FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V Daikin áp trần 18000 BTU 1 chiều ga R410A
FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V Daikin áp trần 21000 BTU 1 chiều ga R410A
FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V Daikin áp trần 24000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha
FHNQ26MV1/RNQ26MY1 Daikin áp trần 26000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V Daikin áp trần 30000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha'
FHNQ30MV1/RNQ30MY1 Daikin áp trần 30000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V Daikin áp trần 36000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha
FHNQ36MV1/RNQ36MY1 Daikin áp trần 36000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FHNQ42MV1/RNQ42MY1 Daikin áp trần 42000 BTU 1 chiều ga R410A
FHNQ48MV1/RNQ48MY1 Daikin áp trần 48000 BTU 1 chiều ga R410A

Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inveter ga R410A

FHQ50DAVMA/RZQS50AV1 Daikin áp trần 18000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FHQ60DAVMA/RZQS60AV1 Daikin áp trần 21000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FHQ71DAVMA/RZQ71LV1 Daikin áp trần 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FHQ100DAVMA/RZQ100LV1 Daikin áp trần 34000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 1 pha
FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A Daikin áp trần 34000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 3 pha
FHQ125DAVMA/RZQ125LV1 Daikin áp trần 42000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 1 pha
FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A Daikin áp trần 42000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 3 pha
FHQ140DAVMA/RZQ140LV1 Daikin áp trần 48000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 1 pha
FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A Daikin áp trần 48000 BTU 2 chiều inverter ga R410A 3 pha

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inveter ga R410A

FHQ50DAVMA/RZR50MVMV Daikin áp trần 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
FHQ60DAVMA/RZR60MVMV Daikin áp trần 21000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
FHQ71DAVMA/RZR71MVMV Daikin áp trần 24000 BTU 1 chiều inverter ga R410A
FHQ100DAVMA/RZR100MVM Daikin áp trần 34000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha
FHQ100DAVMA/RZR100MYM Daikin áp trần 34000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha
FHQ125DAVMA/RZR125MVM Daikin áp trần 42000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha
FHQ125DAVMA/RZR125MYM Daikin áp trần 42000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha
FHQ140DAVMA/RZR140MVM Daikin áp trần 48000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha
FHQ140DAVMA/RZR140MYM Daikin áp trần 48000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha

Từ khóa: Điều hòa áp trần Daikin, Máy lạnh áp trần Daikin, Công nghệ Nhật

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng