Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy

.

Truy cập nhanh điều hòa âm trần và tủ cây

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter dàn lạnh chạy độc lập

SCM40ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn nóng 13.700 BTU 2 chiều inverter
SCM45ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn nóng 15.400 BTU 2 chiều inverter
SCM50ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn nóng 17.100 BTU 2 chiều inverter
SCM60ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn nóng 20.500 BTU 2 chiều inverter
SCM71ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn nóng 24.200 BTU 2 chiều inverter
SCM80ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn nóng 27.300 BTU 2 chiều inverter
SCM100ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn nóng 34.100 BTU 2 chiều inverter
SCM125ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn nóng 42.700 BTU 2 chiều inverter
SRK20ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn lạnh treo tường 7000 BTU 2 chiều inverter
SRK25ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn lạnh treo tường 9000 BTU 2 chiều inverter
SRK35ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn lạnh treo tường 12000 BTU 2 chiều inverter
SRK50ZJ-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn lạnh treo tường 18000 BTU 2 chiều inverter
SRK70ZM-S Mitsubishi Heavy Multi Dàn lạnh treo tường 21000 BTU 2 chiều inverter
FDTC25VF Mitsubishi Heavy Multi Dàn lạnh cassette mini 9000 BTU 2 chiều inverter
FDTC35VF Mitsubishi Heavy Multi Dàn lạnh cassette mini 12000 BTU 2 chiều inverter
FDTC50VF Mitsubishi Heavy Multi Dàn lạnh cassette mini 18000 BTU 2 chiều inverter
FDTC60VF Mitsubishi Heavy Multi Dàn lạnh cassette mini 21000 BTU 2 chiều inverter

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy đa kết nối chạy đồng thời

FDEN50VF Dàn lạnh áp trân Multi Mitsubishi 18000BTU 2 chiều inverter
FDTC40VF Dàn lạnh cassette Multi Mitsubishi 13700BTU 2 chiều inverter
FDTC50VF Dàn lạnh cassette Multi Mitsubishi 17100BTU 2 chiều inverter
FDTC60VF Dàn lạnh cassette Multi Mitsubishi 20500BTU 2 chiều inverter
FDT40VF Dàn lạnh cassette Multi Mitsubishi 13700BTU 2 chiều inverter
FDT50VF Dàn lạnh cassette Multi Mitsubishi 17100BTU 2 chiều inverter
FDT60VF Dàn lạnh cassette Multi Mitsubishi 19100BTU 2 chiều inverter
FDT71VF1 Dàn lạnh cassette Multi Mitsubishi 24200BTU 2 chiều inverter
FDT100VF1 Dàn lạnh cassette Multi Mitsubishi 34100BTU 2 chiều inverter
FDT125VF1 Dàn lạnh cassette Multi Mitsubishi 42700BTU 2 chiều inverter
FDEN40VF Dàn lạnh áp trân Multi Mitsubishi 13700BTU 2 chiều inverter
FDEN50VF Dàn lạnh áp trân Multi Mitsubishi 17100BTU 2 chiều inverter
FDEN71VF1 Dàn lạnh áp trân Multi Mitsubishi 24200BTU 2 chiều inverter
FDEN100VF1 Dàn lạnh áp trân Multi Mitsubishi 34100BTU 2 chiều inverter
FDEN125VF Dàn lạnh áp trân Multi Mitsubishi 42700BTU 2 chiều inverter
RCN-T-36W-E Điều khiển không dây (FDT) Mitsubishi Heavy
RCN-T-36W-E Điều khiển không dây (FDT) Mitsubishi Heavy

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

RCN-TC-24W-ER Điều khiển không dây (FDTC) Mitsubishi Heavy
RCN-KIT3-E Điều khiển không dây (FDUM) Mitsubishi Heavy
RCN-KIT3-E Điều khiển không dây (FDUM) Mitsubishi Heavy

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

RCN-E1R Điều khiển không dây (FDEN) Mitsubishi Heavy
RCN-E1R Điều khiển không dây (FDEN) Mitsubishi Heavy

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

RC-E5 Điều khiển có dây Mitsubishi Heavy
RC-E5 Điều khiển có dây Mitsubishi Heavy

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

SC-BIKN-E Bộ chuyển đổi tín hiệu Mitsubishi Heavy
SC-BIKN-E Bộ chuyển đổi tín hiệu Mitsubishi Heavy

....

Liên hệ VND Liên hệ Gồm VAT

Từ khóa: Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy, Bán trung tấm Mitsubishi, Công nghệ nhật êm ái

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng