Điều hòa Multi LG

.

Truy cập nhanh điều hòa âm trần và tủ cây

Điều hòa Multi LG 2 chiều

A3UW18GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 18.000BTU
A3UW18GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 18.000BTU

....

18.550.000 VND Liên hệ Gồm VAT

A4UW24GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 24.000BTU
A4UW24GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 24.000BTU

....

25.950.000 VND Liên hệ Gồm VAT

A5UW30GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 30.000BTU
A5UW30GFA2 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 30.000BTU

....

29.350.000 VND Liên hệ Gồm VAT

A5UW40GFA0 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 40.000BTU
A5UW40GFA0 Cục nóng multi LG 2 chiều inverter 40.000BTU

....

38.650.000 VND Liên hệ Gồm VAT

AMNW09GSJB0 Cục lạnh multi LG 2 chiều treo tường 9.000BTU
AMNW12GSJB0 Cục lạnh multi LG 2 chiều treo tường 12.000BTU
AMNW15GSJB0 Cục lạnh multi LG 2 chiều treo tường 15.000BTU
AMNW18GSKB0 Cục lạnh multi LG 2 chiều treo tường 18.000BTU
AMNW24GSKB0 Cục lạnh multi LG 2 chiều treo tường 24.000BTU
AMNW09GL1A2 Cục lạnh multi LG 2 chiều nối ống gió 9.000BTU
AMNW12GL2A2 Cục lạnh multi LG 2 chiều nối ống gió 12.000BTU
AMNW18GL2A2 Cục lạnh multi LG 2 chiều nối ống gió 18.000BTU
AMNW24GL3A2 Cục lạnh multi LG 2 chiều nối ống gió 24.000BTU
AMNW09GTUA0 Cục lạnh multi LG 2 chiều âm trần 1 cửa thổi 9.000BTU
AMNW12GTUA0 Cục lạnh multi LG 2 chiều âm trần 1 cửa thổi 12.000BTU
AMNW18GTTA0 Cục lạnh multi LG 2 chiều âm trần 1 cửa thổi 18.000BTU

Điều hòa Multi LG 1 chiều

A2UQ18GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 18.000BTU
A2UQ18GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 18.000BTU

....

14.250.000 VND Liên hệ Gồm VAT

A3UQ24GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 24.000BTU
A3UQ24GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 24.000BTU

....

16.425.000 VND Liên hệ Gồm VAT

A3UQ30GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 30.000BTU
A3UQ30GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 30.000BTU

....

18.675.000 VND Liên hệ Gồm VAT

A4UQ36GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 36.000BTU
A4UQ36GFD0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 36.000BTU

....

23.700.000 VND Liên hệ Gồm VAT

A5UQ48GFA0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 48.000BTU
A5UQ48GFA0 Cục nóng multi LG 1 chiều inverter 48.000BTU

....

34.575.000 VND Liên hệ Gồm VAT

AMNQ09GSJA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều treo tường 9.000BTU
AMNQ12GSJA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều treo tường 12.000BTU
AMNQ18GSKA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều treo tường 18.000BTU
AMNQ24GSKA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều treo tường 24.000BTU
AMNQ09GL1A0 Cục lạnh multi LG 1 chiều nối ống gió 9.000BTU
AMNQ12GL2A0 Cục lạnh multi LG 1 chiều nối ống gió 12.000BTU
AMNQ18GL2A0 Cục lạnh multi LG 1 chiều nối ống gió 18.000BTU
AMNQ24GL3A0 Cục lạnh multi LG 1 chiều nối ống gió 24.000BTU
AMNC09GTUA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều âm trần cassette 9.000BTU
AMNC12GTUA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều âm trần cassette 12.000BTU
AMNC18GTTA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều âm trần cassette 18.000BTU
AMNC24GTTA0 Cục lạnh multi LG 1 chiều âm trần cassette 24.000BTU

Từ khóa: Điều hòa Multi LG, Bán trung tấm LG, Công nghệ Hàn giá rẻ

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng