Điều hòa 9.000BTU

Truy cập nhanh

 NS-A09IT  Nagakawa 9.000BTU 2 chiều inverter R410A

NS-A09IT Nagakawa 9.000BTU 2 chiều inverter R410A

7.750.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

 NS-C09IT  Nagakawa 9.000BTU 1 chiều inverter R410A

NS-C09IT Nagakawa 9.000BTU 1 chiều inverter R410A

6.520.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

38/42 HVES010 Carrier 9000 BTU 2 chiều inverter R410A

38/42 HVES010 Carrier 9000 BTU 2 chiều inverter R410A

10.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-092 Titan Sumikura 9000 BTU 1 chiều Titan

APS/APO-092 Titan Sumikura 9000 BTU 1 chiều Titan

4.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-092DC Sumikura 9000 BTU 1 chiều inverter

APS/APO-092DC Sumikura 9000 BTU 1 chiều inverter

5.750.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-H092 Titan Sumikura 9000 BTU 2 chiều Titan

APS/APO-H092 Titan Sumikura 9000 BTU 2 chiều Titan

5.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-H092DC Sumikura 9000 BTU 2 chiều inverter

APS/APO-H092DC Sumikura 9000 BTU 2 chiều inverter

6.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AR09JPFNSWKNSV Samsung A9.000 BTU - 2 Chiều

AR09JPFNSWKNSV Samsung A9.000 BTU - 2 Chiều

8.100.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AR09KCFN Samsung 9000 BTU 1 chiều

AR09KCFN Samsung 9000 BTU 1 chiều

5.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AR10KVFSCURNSV Samsung 10.000 1 chiều inverter

AR10KVFSCURNSV Samsung 10.000 1 chiều inverter

8.200.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASAA09BMTA-A Fujitsu 9000 BTU 1 chiều non-inverter

ASAA09BMTA-A Fujitsu 9000 BTU 1 chiều non-inverter

6.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASAG09LLTB-V Fujitsu 9000 BTU 2 chiều inverter

ASAG09LLTB-V Fujitsu 9000 BTU 2 chiều inverter

9.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASGA 09BMT/AOGA 09BMT  General 9000 1 chiều thường Ga R32

ASGA 09BMT/AOGA 09BMT General 9000 1 chiều thường Ga R32

5.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASGG 09/AOGR 09JLC General 9000 BTU 1 chiều inverter Ga R410

ASGG 09/AOGR 09JLC General 9000 BTU 1 chiều inverter Ga R410

7.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASHG 09LL/AOHG 09LL General 9000 2 chiều inverter

ASHG 09LL/AOHG 09LL General 9000 2 chiều inverter

8.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

B10END LG 9000 BTU 2 chiều inverter

B10END LG 9000 BTU 2 chiều inverter

8.850.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS N9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều non-inverter

CU/CS N9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều non-inverter

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS PU9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter

CU/CS PU9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS U9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

CU/CS U9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS XU12UKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

CU/CS XU12UKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS XU18UKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

CU/CS XU18UKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS XU24UKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

CU/CS XU24UKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS XU9UKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

CU/CS XU9UKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS Z9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

CU/CS Z9VKH-8 Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS-VU12SKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter dòng Sky

CU/CS-VU12SKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter dòng Sky

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS-VU18SKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter dòng Sky

CU/CS-VU18SKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter dòng Sky

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS-VU9SKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter dòng Sky

CU/CS-VU9SKH-8 Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter dòng Sky

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS-VZ12TKH-8 Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter dòng Sky

CU/CS-VZ12TKH-8 Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter dòng Sky

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS-VZ9TKH-8 Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter dòng Sky

CU/CS-VZ9TKH-8 Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter dòng Sky

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS-YZ9UKH-8 Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn

CU/CS-YZ9UKH-8 Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CVAS09CN/WAA Chigo 9000 BTU 1 chiều non-inverter

CVAS09CN/WAA Chigo 9000 BTU 1 chiều non-inverter

4.800.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CVAS09HN/WAA Chigo 9000 BTU 2 chiều non-inverter

CVAS09HN/WAA Chigo 9000 BTU 2 chiều non-inverter

5.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

EC-09TL22 Casper 9000 BTU 1 chiều

EC-09TL22 Casper 9000 BTU 1 chiều

4.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

EH-09TL11 Casper 9000 BTU 2 chiều

EH-09TL11 Casper 9000 BTU 2 chiều

5.750.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FTC25NV1V/RC25NV1V Daikin 9000 BTU 1 chiều non-inverter ga R32

FTC25NV1V/RC25NV1V Daikin 9000 BTU 1 chiều non-inverter ga R32

7.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV Daikin 9000 BTU 2 chiều inverter ga R32

FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV Daikin 9000 BTU 2 chiều inverter ga R32

10.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FTKC25TVMV /RKC25TVMV Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter ga R32 coanda
FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter ga R32 tiêu chuẩn
FTKV25NVMV/RKV25NVMV Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter ga R32 cao cấp
FTXV25QVMV /RXV25QVMV Daikin 9000 BTU 2 chiều inverter ga R32 cao cấp
FW09CBC2 Fujiaire 1 chiều 9000BTU

FW09CBC2 Fujiaire 1 chiều 9000BTU

5.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FW09HBC2 Fujiaire 2 chiều 9000BTU

FW09HBC2 Fujiaire 2 chiều 9000BTU

6.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWC09CA-K3DNC2I Gree 1 chiều 9.000Btu inverter ga R410A

GWC09CA-K3DNC2I Gree 1 chiều 9.000Btu inverter ga R410A

6.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWC09QB-K3NNC2H Gree 1 chiều 9.000Btu

GWC09QB-K3NNC2H Gree 1 chiều 9.000Btu

5.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWH09QB-K3NNC2H Gree 2 chiều 9.000Btu

GWH09QB-K3NNC2H Gree 2 chiều 9.000Btu

6.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWH09WA-K3DNB7L Gree 2 chiều 9.000Btu inverter ga R410A

GWH09WA-K3DNB7L Gree 2 chiều 9.000Btu inverter ga R410A

7.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

HSC09MMC Funiki  9000BTU 1 chiều ga R32

HSC09MMC Funiki 9000BTU 1 chiều ga R32

4.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

IC-09TL12 Casper 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

IC-09TL12 Casper 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

6.950.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

IH-09TL22 Casper 9000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

IH-09TL22 Casper 9000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

7.450.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

KC9BGS7T  AQUA AQA - 9.000BTU - 1 chiều

KC9BGS7T AQUA AQA - 9.000BTU - 1 chiều

6.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

LC-09TL22 Casper 9000 BTU 1 chiều

LC-09TL22 Casper 9000 BTU 1 chiều

4.850.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

LH-09TL22 Casper 9000 BTU 2 chiều

LH-09TL22 Casper 9000 BTU 2 chiều

5.850.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSMA1-09HRN1 Midea 2 chiều 9000 BTU

MSMA1-09HRN1 Midea 2 chiều 9000 BTU

6.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSMA1-10CRN1 Midea 9.000 BTU 1 chiều Ga R410A

MSMA1-10CRN1 Midea 9.000 BTU 1 chiều Ga R410A

4.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSMAI-10CRDN1 Midea 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

MSMAI-10CRDN1 Midea 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

6.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

NS - A09TL Nagakawa 9.000BTU 2 chiều

NS - A09TL Nagakawa 9.000BTU 2 chiều

5.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

NS - C09TL Nagakawa 9.000BTU 1 chiều

NS - C09TL Nagakawa 9.000BTU 1 chiều

4.290.000C09TK, 4.550.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

RAS-H10BAC VS-V Toshiba 9000 BTU 1 chiều inverter

RAS-H10BAC VS-V Toshiba 9000 BTU 1 chiều inverter

9.150.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

RAS-H10S3KS-V Toshiba 9000 BTU 1 chiều non-inverter

RAS-H10S3KS-V Toshiba 9000 BTU 1 chiều non-inverter

7.200.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

RAS-H10S3KV-V Toshiba 9000 BTU 2 chiều inverter

RAS-H10S3KV-V Toshiba 9000 BTU 2 chiều inverter

11.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SAP-KC9AGHSL Sanyo 9.000 2 chiều

SAP-KC9AGHSL Sanyo 9.000 2 chiều

7.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SC09MMC Funiki 9000 1 chiều ga R410A

SC09MMC Funiki 9000 1 chiều ga R410A

4.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SH09MMC Funiki 9000 2chiều ga R410A

SH09MMC Funiki 9000 2chiều ga R410A

5.150.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SIC09N Funiki 9000BTU 1 chiều inverter

SIC09N Funiki 9000BTU 1 chiều inverter

5.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SRC/SRK10YL-S5 Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
SRC/SRK10YN-S5 Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter

SRC/SRK10YN-S5 Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter

8.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SRK 25ZMP-S Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều inverter

SRK 25ZMP-S Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều inverter

9.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SRK/SRC 09CRR kiểu dáng đẹp Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều thường ga R410A model mới
SRK/SRC 09CTR Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều thường ga R410A
SRK/SRC 10CRS-S5 Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều thường ga R410A cao cấp
V10APQ LG 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

V10APQ LG 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

9.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

V10ENV LG 9000 BTU 1 chiều inverter

V10ENV LG 9000 BTU 1 chiều inverter

6.750.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Showing 1 to 12 of 15 (2 Pages)
Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng