Điều hòa 24.000BTU

Truy cập nhanh

 NS-A24IT  Nagakawa 24.000BTU  2 chiều inverter R410A

NS-A24IT Nagakawa 24.000BTU 2 chiều inverter R410A

17.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

 NS-C24IT  Nagakawa 24.000BTU  1 chiều inverter R410A

NS-C24IT Nagakawa 24.000BTU 1 chiều inverter R410A

16.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

38/42 CER024 Carrier 24000 BTU 1 chiều non-inverter R410A

38/42 CER024 Carrier 24000 BTU 1 chiều non-inverter R410A

16.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

38/42 HES024 Carrier 24000 BTU 2 chiều non-inverter R410A

38/42 HES024 Carrier 24000 BTU 2 chiều non-inverter R410A

18.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

38/42 HVES022 Carrier 24000 BTU 2 chiều inverter R410A

38/42 HVES022 Carrier 24000 BTU 2 chiều inverter R410A

20.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-240 Titan Sumikura 24000 BTU 1 chiều Titan

APS/APO-240 Titan Sumikura 24000 BTU 1 chiều Titan

13.250.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-240DC Sumikura 24000 BTU 1 chiều inverter

APS/APO-240DC Sumikura 24000 BTU 1 chiều inverter

15.240.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-H240 Titan Sumikura 24000 BTU 2 chiều Titan

APS/APO-H240 Titan Sumikura 24000 BTU 2 chiều Titan

14.083.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-H240DC Sumikura 24000 BTU 2 chiều inverter

APS/APO-H240DC Sumikura 24000 BTU 2 chiều inverter

17.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AR24KVFSCURNSV Samsung 24.000 1 chiều inverter

AR24KVFSCURNSV Samsung 24.000 1 chiều inverter

17.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASAA24FMTA-A Fujitsu 24000 BTU 1 chiều non-inverter

ASAA24FMTA-A Fujitsu 24000 BTU 1 chiều non-inverter

17.100.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASGA 24FMTA General 24000 1 chiều Ga R410A

ASGA 24FMTA General 24000 1 chiều Ga R410A

16.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASYA24LFC Fujitsu 24000 BTU 2 chiều inverter

ASYA24LFC Fujitsu 24000 BTU 2 chiều inverter

22.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

B24END LG 24000 BTU 2 chiều inverter

B24END LG 24000 BTU 2 chiều inverter

Liên hệ có giá cực tốt VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS N24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều non-inverter

CU/CS N24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều non-inverter

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS PU24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter

CU/CS PU24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS U24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

CU/CS U24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS Z24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

CU/CS Z24VKH-8 Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CVAS24CN/WAA Chigo 24000 BTU 1 chiều non-inverter

CVAS24CN/WAA Chigo 24000 BTU 1 chiều non-inverter

11.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CVAS24HN/WAA Chigo 24000 BTU 2 chiều non-inverter

CVAS24HN/WAA Chigo 24000 BTU 2 chiều non-inverter

12.750.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

EC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều

EC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều

13.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

EH-24TL11 Casper 24000 BTU 2 chiều

EH-24TL11 Casper 24000 BTU 2 chiều

13.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FTHF71RVMV/RHF71RVMV Daikin 24000 BTU 2 chiều inverter ga R32

FTHF71RVMV/RHF71RVMV Daikin 24000 BTU 2 chiều inverter ga R32

31.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FTKC71TVMV/RKC71TVMV Daikin 24000 BTU 1 chiều inverter ga R32 coanda
FTKV71NVMV/RKV71NVMV Daikin 24000 BTU 1 chiều inverter ga R32 cao cấp
FTXV71QVMV /RXV71QVMV Daikin 24000 BTU 2 chiều inverter ga R32 cao cấp
FW24CBC2 Fujiaire 1 chiều 24000BTU

FW24CBC2 Fujiaire 1 chiều 24000BTU

13.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FW24HBC2 Fujiaire 2 chiều 24000BTU

FW24HBC2 Fujiaire 2 chiều 24000BTU

14.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWC24QE-E3NNC2A Gree 1 chiều 24.000Btu

GWC24QE-E3NNC2A Gree 1 chiều 24.000Btu

13.950.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWH24QE-E3NNC2A Gree 2 chiều 24.000Btu

GWH24QE-E3NNC2A Gree 2 chiều 24.000Btu

15.200.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

HSC24MMC Funiki  24.000 BTU 1 chiều ga R32

HSC24MMC Funiki 24.000 BTU 1 chiều ga R32

11.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

IC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

IC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

15.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

IH-24TL22 Casper 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

IH-24TL22 Casper 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

15.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

LC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều

LC-24TL22 Casper 24000 BTU 1 chiều

13.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

LH-24TL22 Casper 24000 BTU 2 chiều

LH-24TL22 Casper 24000 BTU 2 chiều

14.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSAB1-24CRN1 Midea 24.000 BTU 1 chiều Ga R410A

MSAB1-24CRN1 Midea 24.000 BTU 1 chiều Ga R410A

12.750.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSAB1-24HRN1 Midea 2 chiều 24.000 BTU

MSAB1-24HRN1 Midea 2 chiều 24.000 BTU

13.750.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSY/MUY-GH24VA Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều Inverter ga R410A
MSY/MUY-JP24VF Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều Inverter ga R32
MU/MS-HM60VA Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều ga R410A

MU/MS-HM60VA Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều ga R410A

17.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MU/MS-HP60VF Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều ga R32

MU/MS-HP60VF Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều ga R32

18.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

NS-A24TL  Nagakawa 24.000BTU 2 chiều

NS-A24TL Nagakawa 24.000BTU 2 chiều

13.150.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

NS-C24TL Nagakawa 24.000BTU  1 chiều

NS-C24TL Nagakawa 24.000BTU 1 chiều

12.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

RAS-H24S3KS-V Toshiba 24000 BTU 1 chiều non-inverter

RAS-H24S3KS-V Toshiba 24000 BTU 1 chiều non-inverter

18.750.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SC24MMC Funiki 24000 1 chiều ga R410A

SC24MMC Funiki 24000 1 chiều ga R410A

11.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SH24MMC Funiki 24000 2 chiều ga R410A

SH24MMC Funiki 24000 2 chiều ga R410A

12.750.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SRK 71ZJ Mitsubishi Heavy 24000 BTU 2 chiều inverter

SRK 71ZJ Mitsubishi Heavy 24000 BTU 2 chiều inverter

31.800.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SRK/SRC 24CS Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều thường ga R410A
SRK/SRC 25CSS Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều thường ga R410A cao cấp
V24ENF LG 24000 BTU 1 chiều inverter

V24ENF LG 24000 BTU 1 chiều inverter

Liên hệ có giá cực tốt VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Showing 1 to 12 of 15 (2 Pages)
Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng

CMS Blocks

This is a CMS block. You can insert any content (HTML, Text, Images) Here.

Read More