Điều hòa 18.000BTU

Truy cập nhanh

 NS-A18IT  Nagakawa 18.000BTU 2 chiều inverter R410A

NS-A18IT Nagakawa 18.000BTU 2 chiều inverter R410A

12.850.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

 NS-C18IT  Nagakawa 18.000BTU 1 chiều inverter R410A

NS-C18IT Nagakawa 18.000BTU 1 chiều inverter R410A

11.720.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

38/42 CER018 Carrier 18000 BTU 1 chiều non-inverter R410A

38/42 CER018 Carrier 18000 BTU 1 chiều non-inverter R410A

12.850.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

38/42 HES018 Carrier 18000 BTU 2 chiều non-inverter R410A

38/42 HES018 Carrier 18000 BTU 2 chiều non-inverter R410A

16.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

38/42 HVES018 Carrier 18000 BTU 2 chiều inverter R410A

38/42 HVES018 Carrier 18000 BTU 2 chiều inverter R410A

18.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-180 Titan Sumikura 18000 BTU 1 chiều Titan

APS/APO-180 Titan Sumikura 18000 BTU 1 chiều Titan

9.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-180DC Sumikura 18000 BTU 1 chiều inverter

APS/APO-180DC Sumikura 18000 BTU 1 chiều inverter

12.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-H180 Titan Sumikura 18000 BTU 2 chiều Titan

APS/APO-H180 Titan Sumikura 18000 BTU 2 chiều Titan

10.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-H180DC Sumikura 18000 BTU 2 chiều inverter

APS/APO-H180DC Sumikura 18000 BTU 2 chiều inverter

14.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AQUA AQA - KC18BGS7T AQUA AQA - 18.000BTU - 1 chiều

AQUA AQA - KC18BGS7T AQUA AQA - 18.000BTU - 1 chiều

10.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AR18JCFSSURNSV Samsung 1 chiều 18.000BTU/h

AR18JCFSSURNSV Samsung 1 chiều 18.000BTU/h

13.200.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AR18JPFNSWKNSV Samsung 18.000 BTU - 2 Chiều

AR18JPFNSWKNSV Samsung 18.000 BTU - 2 Chiều

16.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AR18KVFSCURNSV Samsung 18.000 1 chiều inverter

AR18KVFSCURNSV Samsung 18.000 1 chiều inverter

16.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASAA18FMTA-A Fujitsu 18000 BTU 1 chiều non-inverter

ASAA18FMTA-A Fujitsu 18000 BTU 1 chiều non-inverter

13.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASGA 18FMTA General 18000 1 chiều Ga R140A

ASGA 18FMTA General 18000 1 chiều Ga R140A

12.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASYA18LEC Fujitsu 18000 BTU 2 chiều inverter

ASYA18LEC Fujitsu 18000 BTU 2 chiều inverter

19.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

B18END LG 18000 BTU 2 chiều inverter

B18END LG 18000 BTU 2 chiều inverter

Liên hệ có giá cực tốt VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS N18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều non-inverter

CU/CS N18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều non-inverter

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS PU18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter

CU/CS PU18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS U18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

CU/CS U18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS Z18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

CU/CS Z18VKH-8 Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS-YZ18UKH-8 Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn
CVAS18CN/WAA Chigo 18000 BTU 1 chiều non-inverter

CVAS18CN/WAA Chigo 18000 BTU 1 chiều non-inverter

8.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CVAS18HN/WAA Chigo 18000 BTU 2 chiều non-inverter

CVAS18HN/WAA Chigo 18000 BTU 2 chiều non-inverter

9.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

EC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều

EC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều

9.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

EH-18TL11 Casper 18000 BTU 2 chiều

EH-18TL11 Casper 18000 BTU 2 chiều

10.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FTC50NV1V/RC50NV1V Daikin 18000 BTU 1 chiều non-inverter ga R32

FTC50NV1V/RC50NV1V Daikin 18000 BTU 1 chiều non-inverter ga R32

14.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FTHF50RVMV/RHF50RVMV Daikin 18000 BTU 2 chiều inverter ga R32

FTHF50RVMV/RHF50RVMV Daikin 18000 BTU 2 chiều inverter ga R32

21.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FTKC50TVMV/RKC50TVMV Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter ga R32 coanda
FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter ga R32 tiêu chuẩn
FTKV50NVMV/RKV50NVMV Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter ga R32 cao cấp
FTXV50QVMV /RXV50QVMV Daikin 18000 BTU 2 chiều inverter ga R32 cao cấp
FW18CBC2 Fujiaire 1 chiều 18000BTU

FW18CBC2 Fujiaire 1 chiều 18000BTU

10.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FW18HBC2 Fujiaire 2 chiều 18000BTU

FW18HBC2 Fujiaire 2 chiều 18000BTU

11.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWC18CC-K3DNC2L Gree 1 chiều 18.000Btu inverter ga R410A

GWC18CC-K3DNC2L Gree 1 chiều 18.000Btu inverter ga R410A

11.100.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWC18QD-E3NNC2A Gree 1 chiều 18.000Btu

GWC18QD-E3NNC2A Gree 1 chiều 18.000Btu

10.100.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWH18QD-E3NNC2A Gree 2 chiều 18.000Btu

GWH18QD-E3NNC2A Gree 2 chiều 18.000Btu

11.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWH18WC-K3DNB7L Gree 2 chiều 18.000Btu inverter ga R410A

GWH18WC-K3DNB7L Gree 2 chiều 18.000Btu inverter ga R410A

11.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

HSC18MMC Funiki  18000BTU 1 chiều ga R32

HSC18MMC Funiki 18000BTU 1 chiều ga R32

9.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

IC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

IC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

13.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

IH-18TL22 Casper 18000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

IH-18TL22 Casper 18000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

13.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

KCRV18WGS AQUA 18.000 1 chiều inverter

KCRV18WGS AQUA 18.000 1 chiều inverter

12.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

LC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều

LC-18TL22 Casper 18000 BTU 1 chiều

9.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

LH-18TL22 Casper 18000 BTU 2 chiều

LH-18TL22 Casper 18000 BTU 2 chiều

10.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSAB1-18CRN1 Midea 18.000 BTU 1 chiều Ga R410A

MSAB1-18CRN1 Midea 18.000 BTU 1 chiều Ga R410A

9.450.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSMA1-18HRN1 Midea 2 chiều 18000 BTU

MSMA1-18HRN1 Midea 2 chiều 18000 BTU

11.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSMAI-18CRDN1 Midea 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

MSMAI-18CRDN1 Midea 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

11.100.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSY/MUY-GH18VA Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều Inverter ga R410A
MSY/MUY-JP18VF Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều Inverter ga R32
MU/MS-HM50VA Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều ga R410A

MU/MS-HM50VA Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều ga R410A

12.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MU/MS-HP50VF Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều ga R32

MU/MS-HP50VF Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều ga R32

13.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MUZ/MSZ-HL50VA Mitsubishi Electric 18.000 BTU 2 chiều Inverter ga R410A
NS - A18TL   Nagakawa 18.000BTU 2 chiều

NS - A18TL Nagakawa 18.000BTU 2 chiều

9.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

NS - C18TL Nagakawa 18.000BTU 1 chiều

NS - C18TL Nagakawa 18.000BTU 1 chiều

9.200.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

RAS-H18 BKC VG-V Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter

RAS-H18 BKC VG-V Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter

17.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

RAS-H18S3KS-V Toshiba 18000 BTU 1 chiều non-inverter

RAS-H18S3KS-V Toshiba 18000 BTU 1 chiều non-inverter

15.200.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

RAS-H18S3KV-V Toshiba 18000 BTU 2 chiều inverter

RAS-H18S3KV-V Toshiba 18000 BTU 2 chiều inverter

20.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SC18MMC Funiki 18000 1 chiều ga R410A

SC18MMC Funiki 18000 1 chiều ga R410A

8.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SH18MMC Funiki 18000 2 chiều ga R410A

SH18MMC Funiki 18000 2 chiều ga R410A

9.800.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SRC/SRK18YL-S5 Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
SRC/SRK18YN-S5 Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter

SRC/SRK18YN-S5 Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter

17.800.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SRK/SRC 18CS Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều thường ga R410A
SRK/SRC 19CSS Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều thường ga R410A cao cấp
SRK/SRC 50ZS-S Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 chiều inverter

SRK/SRC 50ZS-S Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 chiều inverter

22.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

V18ENF LG 18000 BTU 1 chiều inverter

V18ENF LG 18000 BTU 1 chiều inverter

Liên hệ có giá cực tốt VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Showing 1 to 12 of 15 (2 Pages)
Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng

CMS Blocks

This is a CMS block. You can insert any content (HTML, Text, Images) Here.

Read More