Điều hòa 12.000BTU

Truy cập nhanh

 NS-A12IT  Nagakawa 12.000BTU 2 chiều inverter R410A

NS-A12IT Nagakawa 12.000BTU 2 chiều inverter R410A

8.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

 NS-C12IT  Nagakawa 12.000BTU 1 chiều inverter R410A

NS-C12IT Nagakawa 12.000BTU 1 chiều inverter R410A

7.620.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

38/42 HES012 Carrier 12000 BTU 2 chiều non-inverter R410A

38/42 HES012 Carrier 12000 BTU 2 chiều non-inverter R410A

11.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

38/42 HVES013 Carrier 12000 BTU 2 chiều inverter R410A

38/42 HVES013 Carrier 12000 BTU 2 chiều inverter R410A

12.550.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-120 Titan Sumikura 12000 BTU 1 chiều Titan

APS/APO-120 Titan Sumikura 12000 BTU 1 chiều Titan

6.250.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-120DC Sumikura 12000 BTU 1 chiều inverter

APS/APO-120DC Sumikura 12000 BTU 1 chiều inverter

7.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-H120 Titan Sumikura 12000 BTU 2 chiều Titan

APS/APO-H120 Titan Sumikura 12000 BTU 2 chiều Titan

7.150.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

APS/APO-H120DC Sumikura 12000 BTU 2 chiều inverter

APS/APO-H120DC Sumikura 12000 BTU 2 chiều inverter

8.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AQA - KC12BGS7T AQUA AQA - 12.000BTU - 1 chiều

AQA - KC12BGS7T AQUA AQA - 12.000BTU - 1 chiều

7.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AR12JPFNSWKNSV Samsung 12.000 BTU - 2 Chiều

AR12JPFNSWKNSV Samsung 12.000 BTU - 2 Chiều

9.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AR12KCFN Samsung 1 chiều 12.000 BTU

AR12KCFN Samsung 1 chiều 12.000 BTU

7.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

AR12KVFSCURNSV Samsung 12.000 1 chiều inverter

AR12KVFSCURNSV Samsung 12.000 1 chiều inverter

9.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASAA12BMTA-A Fujitsu 12000 BTU 1 chiều non-inverter

ASAA12BMTA-A Fujitsu 12000 BTU 1 chiều non-inverter

8.100.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASAG12JLTB-VZ Fujitsu 12000 BTU 2 chiều inverter hàng China

ASAG12JLTB-VZ Fujitsu 12000 BTU 2 chiều inverter hàng China

10.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASGA 12BMT/AOGA 12BMT General 12000 1 chiều thường Ga R32

ASGA 12BMT/AOGA 12BMT General 12000 1 chiều thường Ga R32

7.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASGG 12/AOGR 12JLC General 12000 BTU 1 chiều inverter Ga R410

ASGG 12/AOGR 12JLC General 12000 BTU 1 chiều inverter Ga R410

9.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASHG 12LL/AOHG 12LL General 12000 2 chiều inverter

ASHG 12LL/AOHG 12LL General 12000 2 chiều inverter

10.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

ASYG12LLTA Fujitsu 12000 BTU 2 chiều inverter

ASYG12LLTA Fujitsu 12000 BTU 2 chiều inverter

11.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

B13END LG 12000 BTU 2 chiều inverter

B13END LG 12000 BTU 2 chiều inverter

10.200.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS N12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều non-inverter

CU/CS N12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều non-inverter

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS PU12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter

CU/CS PU12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS U12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

CU/CS U12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS Z12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

CU/CS Z12VKH-8 Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CU/CS-YZ12UKH-8 Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn
CVAS12CN/WAA Chigo 12000 BTU 1 chiều non-inverter

CVAS12CN/WAA Chigo 12000 BTU 1 chiều non-inverter

5.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

CVAS12HN/WAA Chigo 12000 BTU 2 chiều non-inverter

CVAS12HN/WAA Chigo 12000 BTU 2 chiều non-inverter

6.650.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

EC-12TL22 Casper 12000 BTU 1 chiều

EC-12TL22 Casper 12000 BTU 1 chiều

6.150.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

EH-12TL11 Casper 12000 BTU 2 chiều

EH-12TL11 Casper 12000 BTU 2 chiều

6.950.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FTC35NV1V/RC35NV1V Daikin 12000 BTU 1 chiều non-inverter ga R32

FTC35NV1V/RC35NV1V Daikin 12000 BTU 1 chiều non-inverter ga R32

9.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV Daikin 12000 BTU 2 chiều inverter ga R32

FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV Daikin 12000 BTU 2 chiều inverter ga R32

12.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FTKC35TVMV / RKC35TVMV Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter ga R32 coanda
FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter ga R32 tiêu chuẩn
FTKV35NVMV/RKV35NVMV Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter ga R32 cao cấp
FTXV35QVMV /RXV35QVMV Daikin 12000 BTU 2 chiều inverter ga R32 cao cấp
FW12CBC2 Fujiaire 1 chiều 12000BTU

FW12CBC2 Fujiaire 1 chiều 12000BTU

7.200.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

FW12HBC2 Fujiaire 2 chiều 12000BTU

FW12HBC2 Fujiaire 2 chiều 12000BTU

8.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWC12CA-K3DNC2I Gree 1 chiều 12.000Btu inverter ga R410A

GWC12CA-K3DNC2I Gree 1 chiều 12.000Btu inverter ga R410A

7.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWC12QC-K3NNC2H Gree 1 chiều 12.000Btu

GWC12QC-K3NNC2H Gree 1 chiều 12.000Btu

7.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWH12QC-K3NNC2H Gree 2 chiều 12.000Btu

GWH12QC-K3NNC2H Gree 2 chiều 12.000Btu

8.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

GWH12WA-KEDNB7I Gree 2 chiều 12.000Btu inverter ga R410A

GWH12WA-KEDNB7I Gree 2 chiều 12.000Btu inverter ga R410A

9.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

HSC12MMC Funiki  12000BTU 1 chiều ga R32

HSC12MMC Funiki 12000BTU 1 chiều ga R32

6.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

IC-12TL12 Casper 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

IC-12TL12 Casper 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

8.450.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

IH-12TL22 Casper 12000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

IH-12TL22 Casper 12000 BTU 2 chiều inverter ga R410A

8.850.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

KCRV12WGS AQUA 12.000 1 chiều inverter

KCRV12WGS AQUA 12.000 1 chiều inverter

8.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

LC-12TL22 Casper 12000 BTU 1 chiều

LC-12TL22 Casper 12000 BTU 1 chiều

6.990.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

LH-12TL22 Casper 12000 BTU 2 chiều

LH-12TL22 Casper 12000 BTU 2 chiều

7.050.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSMA1-13CRN1 Midea 12.000 BTU 1 chiều Ga R410A

MSMA1-13CRN1 Midea 12.000 BTU 1 chiều Ga R410A

6.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSMA1-13HRN1 Midea 2 chiều 12000 BTU

MSMA1-13HRN1 Midea 2 chiều 12000 BTU

7.100.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

MSMAI-13CRDN1 Midea 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

MSMAI-13CRDN1 Midea 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

7.000.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

NS - A12TL Nagakawa 12.000BTU 2 chiều

NS - A12TL Nagakawa 12.000BTU 2 chiều

6.750.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

NS - C12TL  Nagakawa 12.000BTU 1 chiều

NS - C12TL Nagakawa 12.000BTU 1 chiều

5.950.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

RAS-H13BKC VG-V Toshiba 12000 BTU 1 chiều inverter

RAS-H13BKC VG-V Toshiba 12000 BTU 1 chiều inverter

12.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

RAS-H13S3KS-V Toshiba 12000 BTU 1 chiều non-inverter

RAS-H13S3KS-V Toshiba 12000 BTU 1 chiều non-inverter

10.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

RAS-H13S3KV-V Toshiba 12000 BTU 2 chiều inverter

RAS-H13S3KV-V Toshiba 12000 BTU 2 chiều inverter

14.100.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SAP-KC12AGHSL Sanyo 12.000 2 chiều

SAP-KC12AGHSL Sanyo 12.000 2 chiều

8.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SC12MMC Funiki 12000 1 chiều ga R410A

SC12MMC Funiki 12000 1 chiều ga R410A

5.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SH12MMC Funiki 12000 2 chiều ga R410A

SH12MMC Funiki 12000 2 chiều ga R410A

6.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SIC12N Funiki 12000BTU 1 chiều inverter

SIC12N Funiki 12000BTU 1 chiều inverter

6.750.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SRC/SRK13YL-S5 Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
SRC/SRK13YN-S5 Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter

SRC/SRK13YN-S5 Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter

10.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SRK 35ZMP-S Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 chiều inverter

SRK 35ZMP-S Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 chiều inverter

11.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

SRK/SRC 12CT-S5 Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều thường ga R410A
SRK/SRC 13CRS-S5 Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều thường ga R410A cao cấp
V13APQ LG 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

V13APQ LG 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

11.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

V13ENS LG 12000 BTU 1 chiều inverter

V13ENS LG 12000 BTU 1 chiều inverter

7.800.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Showing 1 to 12 of 15 (2 Pages)
Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng