Điều hòa âm trần ống gió, giấu trần ống gió

FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5 Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 18000 BTU 1 chiều ga R410A
FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5 Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 24000 BTU 1 chiều ga R410A
FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5 Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 34000 BTU 1 chiều ga R410A
FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5 Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 42000 BTU 1 chiều ga R410A
FDUM50VF/SRC50ZMX-S Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 18000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FDUM71VF1/FDC71VNX Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FDUM71VF1/FDC71VNP Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FDUM100VF1/FDC100VN Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 34000 BTU 2 chiều inverter ga R410A
FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V Daikin âm trần ống gió 21000 BTU 1 chiều ga R410A
FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V Daikin âm trần ống gió 24000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha
FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 Daikin âm trần ống gió 26000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 Daikin âm trần ống gió 26000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha
FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 Daikin âm trần ống gió 26000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 Daikin âm trần ống gió 30000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha'
FDMNQ30MV1/RNQ30MY1 Daikin âm trần ống gió 30000 BTU 1 chiều ga R410A 3 pha
FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 Daikin âm trần ống gió 36000 BTU 1 chiều ga R410A 1 pha
FDF60BV1/RZF60CV2V Daikin âm trần ống gió 21000 BTU 1 chiều inverter ga R32 áp thấp
FBA50BVMA/RZF50CV2V Daikin âm trần ống gió 18000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FBA60BVMA/RZF60CV2V Daikin âm trần ống gió 21000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FBA71BVMA/RZF71CV2V Daikin âm trần ống gió 24000 BTU 1 chiều inverter ga R32
FBA71BVMA/RZF71CYM Daikin âm trần ống gió 24000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
FBA100BVMA/RZF100CVM Daikin âm trần ống gió 34000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha
FBA100BVMA/RZF100CYM Daikin âm trần ống gió 34000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
FBA125BVMA/RZF125CVM Daikin âm trần ống gió 42000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha
FBA125BVMA/RZF125CYM Daikin âm trần ống gió 42000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha
ABNQ18GL2A1/AUUQ18GH2 LG âm trần ống gió 18000 BTU 1 chiều inverter
ABNQ24GM1A2/AUUQ24GH2 LG âm trần ống gió 24000 BTU 1 chiều inverter
ABNQ36GM2A2/AUUQ36GH2 LG âm trần ống gió 36000 BTU 1 chiều inverter
ABNQ48GM3A2/AUUQ48GH2 LG âm trần ống gió 48000 BTU 1 chiều inverter
ABNQ54GM3A2/AUUQ54GH2 LG âm trần ống gió 54000 BTU 1 chiều inverter
Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng

CMS Blocks

This is a CMS block. You can insert any content (HTML, Text, Images) Here.

Read More